top of page

Termes i condicions d'ús

Finalitat i contingut del lloc web

Les presents condicions generals d’ús regulen l'accés i l’ús de www.gpaseabots.com (d'ara endavant, “el Lloc Web” o “el Servei"), el contingut del qual té com a finalitat establir un canal de comunicació entre el titular del Lloc Web i els usuaris del Lloc Web en relació amb l'activitat del Titular del Lloc Web i amb la informació i els serveis que ofereix.

L'accés al Lloc Web o la consulta dels seus continguts no implicarà per si sol l'existència de cap tipus de relació contractual i la utilització del Lloc Web és responsabilitat exclusiva de l'Usuari.

Les nostres aplicacions utilitzen serveis de missatgeria instantània de plataformes de fabricants de programari i dispositius mòbils per enviar missatges als dispositius dels nostres usuaris. A més, els nostres serveis depenen de la connexió de l'usuari a una xarxa de dades. Per tant, no aconsellem usar els nostres serveis com a únic mitjà de comunicació quan necessiteu enviar un missatge crític a un usuari receptor.

El titular del lloc web no serà responsable dels errors o omissions en els continguts proporcionats en cap cas excepte en aquells casos en què la llei estableixi el contrari, ni serà responsable de l'ús concret que es pugui fer de la informació que s'hi facilita.

GPASEABOTS, SL, es reserva el dret exclusiu d'actualitzar, modificar o eliminar qualsevol contingut inclòs en el Lloc Web, en aquestes Condicions d'Ús, en les polítiques de privadesa i en qualsevol avís legal específic, així com el dret a limitar o restringir l'accés als mateixos i el dret a eliminar continguts penjats per l'usuari d'acord amb la normativa legal. Aquests drets s'exerciran en qualsevol moment sense previ avís.

Propietat intel·lectual

El titular del lloc web es reserva tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, imatges i altres) inclosos ambdós en el lloc web  www.gpaseabots.com i a les xarxes socials que hi apareixen.

Està prohibit i és il·legal reproduir o usar qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en particular imatges, disseny, obres d'art, marques, logotips, codi font i qualsevol altre contingut que pugui ser protegit per la llei de drets d'autor sense l'aprovació prèvia explícita del titular dels drets.

El titular del lloc web no atorga a l'Usuari cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre cap dret o propietat associat al Lloc Web i als Serveis.

Per tant, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma o forma d'explotació per qualsevol mitjà, de la totalitat o part dels continguts, es considerarà un incompliment dels drets de propietat intel·lectual que pugui donar lloc a la instigació per part del propietari del lloc web de totes les accions judicials i extrajudicials disponibles per protegir aquests drets.

Protecció de dades

GPASEABOTS, SL, com a titular i responsable de la gestió del Lloc Web, en compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (2016/679), que estableix que el consentiment al tractament de les dades ha de ser explícit, “exigint-ho, manifesta en una afirmació clara i inequívoca de l'interessat que evidencia una declaració específica, informada i inequívoca de lliure albir d'acceptar el tractament de les seves dades personals”, l'informa que la informació personal que ens faciliti voluntàriament s'inclourà en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de gestionar les vostres sol·licituds i/o consultes, així com enviar informació sobre activitats o serveis relacionats amb els serveis prestats per aquest lloc web.

Les dades marcades amb (*) són obligatòries necessàries per tramitar i formalitzar comandes, gestionar serveis i continguts i gestionar les sol·licituds enviades a la plataforma web www.gpaseabots.com. La resta de dades, que és opcional, es demanen amb la finalitat de conèixer-vos més bé i millorar els serveis que proposem, i seran privades en tot moment. Llevat que exerceixi el seu dret de revocació i ens comuniqui el contrari, GPASEABOTS, SL, podrà enviar-li correus electrònics amb informació sobre el Lloc Web i promocions dels productes oferts a les nostres plataformes. Les vostres dades es poden compartir amb empreses associades que proporcionen els productes o serveis.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, retirada i sol·licitud de portabilitat de les seves dades personals enviant una carta en aquest sentit (adjuntant-hi la fotocòpia d’un document oficial que n’acrediti identitat) al nostre domicili social, el de GPASEABOTS, SL.

El responsable del tractament es compromet a complir amb les seves obligacions pel que fa al secret de les dades personals que ens faciliteu, així com a tractar aquesta informació de manera confidencial i a protegir-les prenent a tal efecte les mesures oportunes tenint en compte l’estat de la tecnologia per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat en compliment del GPDR.

Els usuaris que ens facilitin les seves dades personals per a qualsevol de les característiques i serveis inclosos en aquest Lloc Web han d'acceptar la nostra Política de privadesa.

 

 

Mitjans de comunicació social

Us informem que podem operar a les xarxes socials en línia. El tractament de les dades de les persones que esdevinguin seguidors (i/o vinculen o facin qualsevol acció per connectar-se a través de les xarxes socials) de la pàgina oficial de GPASEABOTS, SL, a les xarxes socials, estarà subjecte a aquestes Condicions d'ús així com a les condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives similars establertes pel lloc de xarxes socials corresponent, que l'usuari ja ha acceptat. GPASEABOTS, SL, tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar-ne adequadament la presència a les xarxes socials corresponents, informar-lo sobre activitats, productes o serveis de GPASEABOTS, SL, o de tercers relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que la normativa de les xarxes socials permeti.

 

Publicitat

El Lloc Web pot contenir publicitat o contingut patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material enviat per incloure's al Lloc Web compleix amb les lleis aplicables pertinents. GPASEABOTS, SL, no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o de patrocini.

 

 

Enllaços

El lloc web de GPASEABOTS, SL, pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. D'acord amb l'article 17 de la Llei LSSI, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut de cap dels enllaços que es mostren en aquest lloc.

Responsabilitat

Els usuaris seran responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que GPASEABOTS, SL, pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol obligació establerta en aquestes Condicions d'Ús.

L'Usuari es compromet a accedir i fer servir el Lloc Web d'acord amb la llei, les Condicions Generals d'Ús i les normes morals i bones pràctiques generalment acceptades. Així mateix, l'Usuari es compromet a no emprar el Lloc Web, els seus continguts o serveis prestats a través del mateix amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, que puguin lesionar els drets o interessos de tercers, o que puguin de qualsevol manera danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar el Lloc Web o la informació que s'hi ofereix o impedir l'ús o gaudi normal del Lloc Web per part d'altres usuaris.

 

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les disposicions establertes en aquestes Condicions d'Ús i la resta de continguts d'aquest lloc web es regeixen per la legislació espanyola; pel qual, en cas de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts i serveis prestats pel lloc web, www.gpaseabots.com, i l'usuari es compromet explícitament a sotmetre's als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

bottom of page