top of page

Grants and projects

L'estiu de 2022, SEABOTS va realitzar activitats de prospecció dins del projecte PORTS4ALL a la Marina de Palamós de Girona. El projecte pretenia restaurar els ecosistemes marins a les infraestructures portuàries mitjançant eines digitals en el context de la indústria connectada 4.0. SEABOTS va utilitzar el vehicle de superfície versàtil SB 100 PRO per instal·lar BioBoosting Systems (BBS) impresos en 3D per a la regeneració marina. Aquests sistemes imiten els materials de corall i ajuden a la recuperació de la fauna i flora marina degradades. L'SB 100 PRO, equipat amb un sonar multifeix, va recollir dades sobre el creixement de la flora, l'atracció d'espècies i altres paràmetres. El projecte també va explorar la intel·ligència artificial avançada (aprenentatge automàtic) per predir els abocaments de clavegueram a prop del port, crucials per mitigar els impactes negatius sobre la qualitat de l'aigua. La iniciativa va rebre finançament del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de la convocatòria d'AEI i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El projecte ha permès desenvolupar una solució integral i multi tecnològica per mitigar els efectes perjudicials dels ports sobre el medi ambient. Concretament, s'ha treballat en quatre àmbits: tecnologies d'impressió 3D per regenerar la biodiversitat, un sistema autònom de recollida, interpolació i visualització de dades marines; sistemes basats en Machine Learning i intel·ligència artificial (ML-AI) per a la predicció dels vessaments de desaigües a la zona portuària i sensors visuals per a l'extracció d'indicadors clau per a la monitorització de la biodiversitat. Ports4all ha suposat una millora cabdal de sostenibilitat als ports i un avanç en el desenvolupament econòmic en l'àmbit de l'economia blava.

Participants: ADASA, SeaStainable Venturas, EURECAT, GPASEABOTS i CWP.

El 2022, SEABOTS va entrar a formar part del projecte Inmerbot, una iniciativa centrada en la recerca de tecnologies immersives i sensorials per a entorns industrials col·laboratius d'inspecció robòtica. Aquesta iniciativa va facilitar la col·laboració amb altres set empreses espanyoles del sector tecnològic.

Inmerbot es va dur a terme al Centre de Recerca Leitat, on l'equip de SEABOTS va treballar en la recerca i el desenvolupament de nous algoritmes. El projecte, coordinat per Doit Development, va permetre a SEABOTS investigar i implementar tecnologies que milloraren directament els drones per a tasques d'inspecció submarina i la coordinació entre robots. Aquest va ser un projecte consorciat liderat per l'empresa TSK Electrónica i Electricidad, S.A., i integrat per les següents companyies: Digital, S.L.; Alpha Syltec Ingeniería, S.L.P.; Aplicaciones y Proyectos TIC, S.L.; Centro de Oberservación y Teledetección Espacial, S.A.; E Capture Research and Development, S.L., i Robotnik Automation, S.L.L.

El Projecte OASIS busca abordar la problemàtica ambiental de les infraestructures portuàries mitjançant la implementació de solucions basades en la natura (SbN). Aquestes solucions permeten la regeneració de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic en ports comercials i esportius, així com en altres infraestructures marines degradades.

El projecte utilitza tecnologia regenerativa de biodiversitat i captació de dades a través de USVs (Vehicles Submarins No Tripulats) sensoritzats com a plataforma iot. També fa servir sistemes de computació en el núvol i intel·ligència artificial per generar sensors virtuals i models 3D que funcionen com a rèpliques digitals dels ports (Digital Twins). Aquestes estratègies tenen com a objectiu transformar les infraestructures grises en infraestructures blaves, restaurant espais degradats, recuperant la biodiversitat perduda i reforçant la lluita contra el canvi climàtic.

D'altra banda, promourà la sostenibilitat i la digitalització en ports comercials i esportius, que són fonts significatives de contaminació i impacte ambiental. A més, contribuirà al desenvolupament econòmic en el camp de l'Economia Blava en obrir noves oportunitats de serveis ecosistèmics monetitzables per part dels ports.

Aquest Projecte està consorciat i crea una aliança tecnològica entre Ocean Ecoestructures i GPASEABOTS, permetent combinar la última tecnologia de regeneració amb els últims desenvolupaments en monitorització i seguiment, donant peu a noves oportunitats de difusió, control i mesurament d'impacte, reforçant així l'eficiència i resultats. Amb l'objectiu de validar l'eina desenvolupada per OE i dotar-la de noves funcionalitats que augmentin l'atractiu pels agents del sector logístic-portuari, es compta en el projecte com a soci col·laborador amb GPASEABOTS.

El Projecte Effective té com a objectiu millorar el benestar social i la prosperitat econòmica en reforçar l'efectivitat de la gestió de protecció i restauració a les Àrees Marines Protegides (AMP) del Mediterrani. Per assolir aquest objectiu, el Projecte es basa en desenvolupar una base de coneixement científic integral i orientació pràctica, combinant la ciència, solucions basades en la natura de caràcter tecnològic, la digitalització i les implicacions socials, per a l'aplicació de la gestió basada en ecosistemes (GBE) a la protecció i restauració del capital natural marí al Mediterrani de la Unió Europea.

Per assegurar l'èxit d'aquest objectiu principal, el projecte EFFECTIVE compta amb socis amb àmplia experiència en àrees rellevants que abasten els tres pilars de la GBE (pilar de gestió, pilar d'informació i pilar de participació), així com una solució basada en la natura. A més, el projecte implementa la GBE en quatre àrees pilot (Mar del Empordà, Delta de l'Ebre, Septentrional de Sardenya, Cavo Greco) per desenvolupar solucions de protecció i restauració, tenint en compte també la connectivitat entre tres d'elles a través del corredor de migració de cetacis existent.

bottom of page