top of page
seabots-restoration campaigns.jpg

restauració del medi aquàtic

SEABOTS compta amb les solucions tecnològiques més avançades per dur a terme tota mena de missions d'anàlisi, conservació i restauració del medi marí. Les opcions van des de boies de filtració de microplàstics fins a vehicles de superfície no tripulats (en anglès, Unmanned Surface Vehicles, USV), dissenyats per eliminar els residus sòlids i els hidrocarburs de la superfície de l’aigua a la platja i els ports.

P
er cobrir íntegrament les necessitats de cada empresa o entitat, SEABOTS permet fer campanyes de restauració de dues maneres diferents: comercialització dels dispositius tecnològics, per ser emprats pel client, o desenvolupant íntegrament les actuacions contractades, pels seus propis mitjans, recursos i equips humans.

En combinar esforços i coneixements, la conservació dels oceans es fa més fàcil i rendible, creant-ne un impacte positiu gràcies a la nostra tecnologia per restaurar el medi marí.

campanyes realitzades

foment de la col·laboració

Vols contribuir a
preservar els oceans?

seabots_contact_portada (1).png
bottom of page