top of page

Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, d'11 de juliol), l'informem que el titular del Lloc Web www.gpaseabots.com és:

  • Nom: GPASEABOTS, SL,

  • Adreça: C/ Maracaibo 1, naus 2-6

  • Codi postal: 08030

  • Ciutat: BARCELONA

  • NIF: B67434662

  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.843, Full 53, Folio B439986

L'accés, navegació i ús d'aquest lloc web per part de l'usuari implica la plena comprensió i acceptació expressa i sense reserves dels Termes i Condicions d'Ús d'aquest lloc web.

A efectes informatius, els llocs web i les apps es mantenen i contenen procediments estàndard de seguretat àmpliament acceptats per garantir que tota la informació facilitada per nosaltres o pels Usuaris estigui salvaguardada i evitar qualsevol ús inadequat, pèrdua o modificació de continguts i informació.

L'informem que només el personal autoritzat té accés a la informació personal i identificativa facilitada pels Usuaris mitjançant el Lloc Web.

Us recordem que el nostre lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web les polítiques de privadesa dels quals poden diferir de la nostra, o els processos tecnològics dels quals, a mesura que evolucionen, poden situar la informació que circula per la xarxa en una posició de debilitat en determinades circumstàncies.

El lloc web pot oferir certa informació sobre qüestions específiques amb finalitats explicatives. Aquesta informació podria ser insuficient perquè l'usuari prengui una decisió informada sobre els seus assumptes empresarials o personals. Tingueu en compte que la informació proporcionada no és, en cap cas, un servei de consultoria o assessorament i us recomanem encaridament buscar un assessorament professional personalitzat abans de prendre aquesta decisió, ja que no acceptem cap responsabilitat per les decisions o accions preses per l'usuari en funció de la informació proporcionada per aquest lloc. El propietari del lloc web no pot ni serà responsable de cap dany indirecte, especial, exemplar, conseqüent o incidental derivat de la navegació i ús del nostre lloc web.

Els usuaris assumeixen la total responsabilitat de l'ús que fan d'aquest lloc web i de la informació que s'hi ofereix.

bottom of page